Smysl fotografie

01.04.2021

Tak jsem uvažoval co pro mě vlastně znamená fotografie. A tento smysl fotografie bych rozdělil do dvou rovin. Jednak tvůrčí a výtvarná rovina, ale také rovina "fyzikální - technická".Zjednodušeně říkám, že fotografie je báseň napsaná světlem s pomocí fyzikálních zákonů. Což vyjadřuje co pro mě znamená fotografie komplexně. Když se chci ovšem držet rozdělení na rovinu tvůrčí a technickou... No snad mi prominete když se o tom trochu rozepíšu. Říká se, že fotografie je zaznamenání okamžiku. Jenže co to je okamžik? To nemá ve fyzice místo, proto říkám, že to je zaznamenání určité jevu / scény co se vyvíjí během časového intervalu (doby expozice) na medium jež zcela postrádá časový rozměr (obraz) ve smyslu vývoje v čase. Toto medium má dvě dimenze, šířku a výšku. Ovšem realita má tři prostorové dimenze, takže fotografie je projekcí 3D prostoru na dvoudimenzionální medium. Taky k tomu můžeme přistupovat komplexněji. To tak, že fotografie je projekcí z 4D časoprostoru na 2D medium. A tím se dostávám i k rozměru tvůrčímu. Já mám před sebou na papíře / obrazovce nějakou fotku. Tahle fotka vypovídá docela hodně o původní scéně, často vypadá jako zaznamenaný "okamžik" (při hypotéze o tvůrčím rozměru fotografie si mohu dovolit již tento pojem použít). Ovšem podle mě fotografie nemusí být nutně jen o jednom okamžiku a o podání informací o foceném objektu / scéně. Fotka může také něco říct o pocitech, myšlenkách a představách autora. A to je na tom hezké... Jestliže se naučíte se výtvarně vyjádřit tím, že zaznamenáváte realitu a komprimujete její rozměr (dimenzi). A tím se dostávám k vyjádření, že "fotografie je báseň napsaná světlem za pomoci fyzikálních zákonů"... Tak takový pro mě má zjednodušeně smysl fotografie. Přemýšlel jste někdy někdo o tom, co znamená pro vás??